Verkeersongevallen

Herkent u de volgende situatie?

drive-letselschade-aandachtsgebieden-aansprakelijkheid-verkeersongevallen-verkeersongeluk

“Een ongeluk zit in een klein hoekje”. Helaas geldt dit ook voor ongevallen in het verkeer. De meeste letselschades ontstaan in het verkeer, vaak met ernstige gevolgen. U kunt als deelnemer aan het verkeer betrokken geraken bij een ongeval en hierdoor letsel oplopen. Bijvoorbeeld als voetganger, fietser of automobilist.

Drive letselschade gaat graag voor u na of wij uw schade geheel of gedeeltelijk voor u kunnen verhalen op de tegenpartij. Dit kost u helemaal niets, aangezien de aansprakelijke partij ook onze kosten moet betalen.

Het bepalen van aansprakelijkheid bij een verkeersongeval gaat als volgt. Allereerst moet er worden gekeken naar de feiten en omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij de toedracht van het ongeval. Hiervoor is het aanrijdingsformulier van belang. Indien de politie ter plaatste is geweest kan ook het proces-verbaal van de politie of, bij ernstiger letsel, de bevindingen van de Dienst Verkeersongevallen Analyse (VOA) worden opgevraagd. Als er getuigen waren kunnen wij ook getuigenverklaringen opvragen.

Voetganger of fietser (niet-gemotoriseerd verkeer)

Heeft u als voetganger of fietser letsel opgelopen bij een verkeersongeval? Dan kunnen wij vrijwel altijd minimaal 50% van de schade op de wederpartij verhalen. Ook als het ongeval (deels) door uw eigen toedoen is veroorzaakt. In de wet is geregeld dat u, als zwakkere verkeersdeelnemer, extra bescherming geniet ten opzichte van het gemotoriseerde voertuig.

Indien het ongeval veroorzaakt is door een fout van de automobilist dan kunnen wij uw schade volledig verhalen.

Kinderen in het verkeer

Is uw kind jonger dan 14 jaar en als fietser of voetganger bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig betrokken geweest? Dan heeft uw kind recht op de vergoeding van 100% van zijn of haar schade. Dit geldt zelfs wanneer uw kind zelf (deels) verantwoordelijk is voor het ongeval.

De richtlijnen bij de bepaling van de schadevergoeding zijn als volgt:

  • Voetgangers of fietsers die jonger zijn dan 14 jaar hebben recht op vergoeding van 100% van hun geleden schade. Ongeacht of ze het ongeval hebben veroorzaakt of niet.
  • Voetgangers met een leeftijd van 14 jaar of ouder hebben recht op vergoeding van ten minste 50% van de opgelopen letselschade.
drive-letselschade-hulp-bij-letsel-aandachtsgebied-verkeersongeval

Auto ongeval

De meest voorkomende ongevallen ontstaan door kop-staart botsingen, geen voorrang verlenen of door rood rijden. Om de aansprakelijkheid aan te tonen is het belangrijk het aanrijdingsformulier goed in te vullen en indien mogelijk foto’s te maken. Wij zullen de aansprakelijke verzekeraar voor u achterhalen en deze namens u aansprakelijk stellen. Indien de gegevens van de tegenpartij niet bekend zijn of de tegenpartij niet verzekerd is, zullen wij uw schade verhalen op het Waarborgfonds.

SVI-verzekering

Een Schadeverzekering Inzittende (SVI-verzekering) dekt letselschade die uzelf of uw inzittenden hebben opgelopen. Op het moment dat er sprake is van een eenzijdig ongeval met letsel of wanneer u zelf het ongeval veroorzaakt heeft, dan kan er toch een recht op schadevergoeding bestaan.

Wij kunnen u informeren over de vergoedingen waar u op basis van de SVI verzekering recht op heeft. Daarnaast krijgt u begeleiding bij het in kaart brengen van uw schade en het geheel verhalen ervan.

Zo kunnen wij u helpen

Een ongeval heeft vaak een grote impact op uw leven. Drive letselschade helpt u graag kosteloos om de wederpartij aansprakelijk te stellen, te inventariseren wat u nodig heeft om u zoveel mogelijk in dezelfde staat terug te brengen als voor het ongeval en deze schade op de wederpartij te verhalen. Dit is voor u kosteloos.

Bij een letseltraject zijn vaak meerdere professionals betrokken. Indien nodig schakelen wij een medisch adviseur in. De medisch adviseur zal eerst alle relevante medisch informatie opvragen. Hierna zal hij uw klachten en beperkingen ten gevolge van het ongeval in kaart kan brengen. Ook kan de medisch adviseur aangeven of er rekening moet worden gehouden met risico's voor de toekomst.

Bij ernstig letsel kan het ook nodig zijn om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Hierbij moet u denken aan een professional die helpt bij o.a.:

  • De re-integratie in uw eigen werkzaamheden.
  • Het vinden van ander passend werk.
  • De aanschaf van hulpmiddelen.
  • Het treffen van aanpassingen voor het vervoer.
  • Het treffen van aanpassingen voor de woning.

Heeft u behoefte aan deskundig advies? Neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

ONZE BELOFTE

3 x Drive Letselschade

Persoonlijke aandacht

Tijdens een kennismaking met u brengen we alle gevolgen in kaart. Persoonlijke aandacht en contact vinden wij daarin erg belangrijk.

Ontzorgen

Wij stellen de tegenpartij, of de verzekeraar voor u aansprakelijk. Wij verzorgen de correspondentie met de tegenpartij en begeleiden u bij te nemen stappen.

Correcte afhandeling

Samen maken we een plan van aanpak. We zorgen we ervoor dat u weer de regie krijgt over uw leven en uw schade wordt vergoed. Deze afhandeling is geheel kosteloos voor u.

Direct hulp nodig?

anne-ruth-shiboleth-letselschadejurist-drive-letselschade

Ik adviseer en begeleid u graag

TOP