Bedrijfsongevallen

Herkent u de volgende situatie?

drive-letselschade-aandachtsgebieden-aansprakelijkheid-bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval

Opgelopen letsel tijdens het werk komt vaak voor. We spreken dan van een bedrijfsongeval. De situaties van een bedrijfsongeval kunnen heel erg verschillen. Een aantal voorbeeldsituaties:

  • Als werknemer krijgt u de hand in een machine of u valt van een ladder.
  • U loopt letsel op tijdens de pauze of een bedrijfsuitje.
  • U bent voor uw werkgever op pad en loopt letsel op door bijvoorbeeld een verkeersongeval.

In veel gevallen is de werkgever verantwoordelijk voor de schade die u lijdt. Hieronder leggen we uit wat deze verantwoordelijkheid inhoudt en wat dit betekent voor u als werknemer.

Zorgplicht

De werkgever heeft een zorgplicht om te voorkomen dat een werknemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden letsel oploopt. Dit betekent dat een werkgever moet aantonen dat hij alle nodige maatregelen heeft getroffen om letselschade bij zijn werknemers te voorkomen.

Hieronder valt een veilige werkplek, voldoende instructies en toezicht. De bewijslast ligt bij de werkgever. Alleen als de werkgever kan aantonen dat hij alles heeft gedaan om een ongeval te voorkomen, is hij niet aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt.

Veel werknemers vinden het moeilijk om hun eigen werkgever aansprakelijk te stellen. Ze zijn bang dat dit de relatie met hun werkgever in gevaar brengt. Dit is natuurlijk heel begrijpelijk. Gelukkig zijn de meeste werkgevers verzekerd voor dit soort ongevallen. In ons plan van aanpak houden wij hier zoveel mogelijk rekening mee. Wij adviseren u over de kansen en mogelijkheden om uw werkgever aansprakelijk te stellen en uw schade te verhalen.

Uitzendkracht

Voor een uitzendkracht gelden dezelfde regels. Sterker nog, als uitzendkracht wordt u zelfs extra beschermd. U kunt zelf kiezen wie u voor het ongeval aansprakelijk stelt. Het uitzendbureau (uw formele werkgever) of het bedrijf waar u aan het werk was (uw materiële werkgever). Beiden zijn aansprakelijk voor uw letselschade.

ZZP'er

Bent u ZZP’er en overkomt u een bedrijfsongeval, terwijl u voor een derde aan het werk bent? In veel gevallen wordt u juridisch gelijkgesteld met een werknemer. Dat geeft u veel meer rechtsbescherming en mogelijkheden om uw letselschade te verhalen.

drive-letselschade-hulp-bij-letsel-aandachtsgebied-bedrijfsongeval

Zo kunnen wij u helpen

Een ongeval heeft vaak een grote impact op uw leven. Drive letselschade helpt u graag kosteloos om de wederpartij aansprakelijk te stellen, te inventariseren wat u nodig heeft om u zoveel mogelijk in dezelfde staat terug te brengen als voor het ongeval en deze schade op de wederpartij te verhalen. Dit is voor u kosteloos.

Bij een letseltraject zijn vaak meerdere professionals betrokken. Indien nodig schakelen wij een medisch adviseur in. De medisch adviseur zal eerst alle relevante medisch informatie opvragen. Hierna zal hij uw klachten en beperkingen ten gevolge van het ongeval in kaart kan brengen. Ook kan de medisch adviseur aangeven of er rekening moet worden gehouden met risico's voor de toekomst.

Bij ernstig letsel kan het ook nodig zijn om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Hierbij moet u denken aan een professional die helpt bij o.a.:

  • De re-integratie in uw eigen werkzaamheden.
  • Het vinden van ander passend werk.
  • De aanschaf van hulpmiddelen.
  • Het treffen van aanpassingen voor het vervoer.
  • Het treffen van aanpassingen voor de woning.

Heeft u behoefte aan deskundig advies? Neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

ONZE BELOFTE

3 x Drive Letselschade

Persoonlijke aandacht

Tijdens een kennismaking met u brengen we alle gevolgen in kaart. Persoonlijke aandacht en contact vinden wij daarin erg belangrijk.

Ontzorgen

Wij stellen de tegenpartij, of de verzekeraar voor u aansprakelijk. Wij verzorgen de correspondentie met de tegenpartij en begeleiden u bij te nemen stappen.

Correcte afhandeling

Samen maken we een plan van aanpak. We zorgen we ervoor dat u weer de regie krijgt over uw leven en uw schade wordt vergoed. Deze afhandeling is geheel kosteloos voor u.

Direct hulp nodig?

nicole-wilms-letselschadejurist-drive-letselschade

Ik adviseer en begeleid u graag

TOP