Schade

Wanneer u letsel oploopt door een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dan heeft u recht vergoeding van uw schade.

Zo kunnen wij u helpen
Een ongeval heeft een grote impact op uw leven. Er komt een hoop op u af waar u zelf niet om gevraagd heeft. U moet zich volledig kunnen richten op uw herstel, dat is het belangrijkste. Wij helpen u gratis om de wederpartij aansprakelijk te stellen en te inventariseren wat u nodig heeft om u zoveel mogelijk in dezelfde positie terug te brengen als voor het ongeval. Wij verhalen uw schade geheel kosteloos op de tegenpartij.

Welke schade wordt vergoed?
Alle kosten die u maakt als gevolg van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking. Wij houden bij het vaststellen van de schade ook rekening met eventuele toekomstschade.

Welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen is per situatie verschillend. Wij kijken graag met u naar de mogelijke schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen in uw specifieke situatie.

Voorbeelden materiële schade

  • Kledingschade
  • Extra reiskosten (artsen bezoek)
  • Medische kosten (ziekenhuiskosten, fysiotherapeut)
  • Hulpmiddelen
  • Kosten voor hulp in de huishouding of in de tuin
  • Aanpassingen aan de woning
  • Studievertraging
  • Verlies aan verdienvermogen

Smartengeld
Door het ongeval is uw hele leven op de kop gezet. Naast een vergoeding voor de kosten die u moet maken en het inkomen dat u mist, heeft u ook recht op een vergoeding voor de pijn en het verdriet en gederfde levensvreugde. Deze vergoeding wordt een smartengeldvergoeding genoemd.

De hoogte van het smartengeld is onder andere afhankelijk van de aard en de ernst van het letsel. Bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld wordt ook rekening gehouden met uw blijvende klachten en beperkingen.

Affectieschade
Wanneer sprake is van zeer ernstig letsel of overlijden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, kunnen naasten of nabestaanden aanspraak maken op vergoeding van affectieschade.

Vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten. Partners, ouders, en kinderen van het slachtoffer kunnen aanspraak maken op vaste bedragen tussen € 12.500,- en € 20.000,-.

Wilt u meer informatie?
Heeft u zelf een letselschadezaak en wilt u deskundig advies? Neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

ONZE BELOFTE

Uw schade snel in kaart

Wij komen snel bij u op bezoek om alle gevolgen van het ongeval in kaart te brengen. De schade die u lijdt verhalen wij voor u op de tegenpartij.

Persoonlijke begeleiding bij elke stap

Wij ontzorgen u zoveel mogelijk zodat u zich volledig op uw herstel kan richten. Samen zorgen wij ervoor dat u de regie terugkrijgt over uw leven.

Kosteloze afhandeling

Onze begeleiding is voor u helemaal gratis. Onze kosten verhalen wij op de tegenpartij. Wij zullen u dan ook geen nota sturen.

Direct hulp nodig?

Ik adviseer en begeleid u graag

TOP