Schade

Informatie over schadeposten en vergoeding

Wanneer u letsel oploopt door een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dient de tegenpartij of verzekeraar de schade die u daardoor lijdt te vergoeden. Bij schade kunt u denken aan medische kosten voor behandelingen en medicatie, kosten voor huishoudelijke hulp, reiskosten voor behandelingen en verlies aan inkomsten door (tijdelijk) arbeidsongeschiktheid.

Schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking wanneer de schade een rechtstreeks gevolg is van het ongeval.

Bij het opstellen van de schade dient ook rekening gehouden te worden met schade die mogelijk nog in de toekomst zal ontstaan. Welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen is per situatie verschillend. Wij kijken graag met u naar de mogelijke schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen in uw specifieke situatie.

Smartengeld

Wat is een smartengeldvergoeding en hoe wordt deze vastgesteld? In de praktijk wordt deze vraag vaak gesteld. Logisch ook als je bedenkt dat letsel niet alleen financiële consequenties heeft, maar vooral ook iemands hele leven op de kop zet. Pijn, verdriet en gederfde levensvreugde dienen ook in de schadevaststelling te worden meegenomen. Een dergelijke vergoeding kennen wij als smartengeldvergoeding.

De hoogte van het smartengeld is onder andere afhankelijk van de aard en de ernst van het letsel. Tevens wordt bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld rekening gehouden met de blijvende klachten en beperkingen.

Affectieschade

Affectieschade is een vergoeding voor het verdriet die het overlijden of ernstige letsel op de naasten van het slachtoffer heeft.

In de Wet Affectieschade, die op 1 januari 2019 in werking is getreden, kunnen partners, ouders, kinderen
en broers/zussen van het slachtoffer aanspraak maken op vaste bedragen tussen € 12.500,- en €20.000,-. Hier zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden.

Wilt u meer informatie?

Heeft u zelf een letselschadezaak en wilt u deskundig advies? Neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op;

ONZE BELOFTE

3 x Drive Letselschade

Persoonlijke aandacht

Tijdens een kennismaking met u brengen we alle gevolgen in kaart. Persoonlijke aandacht en contact vinden wij daarin erg belangrijk.

Ontzorgen

Wij stellen de tegenpartij, of de verzekeraar voor u aansprakelijk. Wij verzorgen de correspondentie met de tegenpartij en begeleiden u bij te nemen stappen.

Correcte afhandeling

Samen maken we een plan van aanpak. We zorgen we ervoor dat u weer de regie krijgt over uw leven en uw schade wordt vergoed. Deze afhandeling is geheel kosteloos voor u.

Direct hulp nodig?

anne-ruth-shiboleth-letselschadejurist-drive-letselschade

Ik adviseer en begeleid u graag

TOP