Privacyverklaring

Drive Letselschade

Versie augustus 2018

Drive Letselschade respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Algemeen
Drive Letselschade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
De persoonsgegevens die u actief zelf verstrekt in correspondentie of telefonisch worden decentraal op dossierniveau verwerkt (opgeslagen). Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens en niet uw BSN-nummer, tenzij dit voor een correcte behandeling van uw dossier noodzakelijk is. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen na uw uitdrukkelijke toestemming.

Drive Letselschade verwerkt tevens privacygevoelige gegevens die noodzakelijk zijn om uw schade op de wederpartij te kunnen verhalen.
- Uw medisch dossier, voor zover dit relevant is voor het vaststellen van de aard, de ernst en het verloop van het door u opgelopen letsel. Middels een door u hiertoe ondertekende medische machtiging wordt de medische informatie opgevraagd om aan onze medisch adviseurs en de medisch adviseur van de wederpartij voor te leggen. U ontvangt zelf ook een kopie.
- Uw financi√ęle informatie, die noodzakelijk is om uw schade vast te stellen. Deze¬†informatie omvat loonstroken, belastingaangiften, jaarrekeningen etc. Deze¬†informatie wordt op ons verzoek door u verstrekt.
- Overige privacygevoelige informatie die noodzakelijk is om de gevolgen van uw letsel vast te stellen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Drive Letselschade doet niet aan klantprofilering en neemt op geen enkele wijze op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren.
Drive Letselschade bewaart persoonsgegevens van (potenti√ęle) cli√ęnten niet langer dan¬†strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens van (potenti√ęle) cli√ęnten¬†worden verzameld.

Wettelijk zijn wij gehouden om de persoonsgegevens in een dossier gedurende vijf jaar na¬†het sluiten van het dossier te bewaren. Hierna zullen wij overgaan tot vernietigen van het¬†dossier, tenzij het dossier is gesloten zonder finale kwijting of met een voorbehoud. In deze¬†dossiers zullen wij na een termijn van 5 jaar beoordelen of het dossier nog langer bewaard¬†moet worden of dat wij kunnen overgaan tot vernietigen. Indien het gaat om persoonsgegevens van personen die geen cli√ęnt zijn of worden van Drive Letselschade dan
bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 3 maanden.

Delen persoonsgegevens met derden
Drive Letselschade deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit betreft van u ontvangen gegevens en medische en/of arbeidskundige advisering.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Drive Letselschade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Drive Letselschade uw persoonsgegevens aan andere derden, nl. tegenpartijen en aansprakelijke verzekeringmaatschappijen. Dit doen wij enkel met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Drive Letselschade maakt gebruik van een SSL certificaat om te waarborgen¬†dat persoonsgegevens van (potenti√ęle) cli√ęnten niet voor derden kenbaar worden. Via de¬†website van Drive Letselschade kunnen verschillende cookies worden geplaatst: functionele¬†(noodzakelijke) cookies, analytische cookies, alsmede cookies gerelateerd aan social media¬†opties en tracking cookies voor het aanbieden van relevante content.¬†De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en¬†uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden¬†bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hyperlinks en buttons
De website van Drive Letselschade bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Drive Letselschade is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Evenmin is Drive Letselschade verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Drive Letselschade en heeft u het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens zenden naar Drive Letselschade, adres: Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort of per email aan: info@driveLetselschade.nl.

Klachten?
Als u klachten heeft over hoe Drive Letselschade met hun persoonsgegevens omgaat kunt u contact met Drive Letselschade opnemen door een bericht te sturen naar: Drive Letselschade, adres: Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort of per email aan: info@driveLetselschade.nl. Drive Letselschade helpt u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

TOP