Interne klachtenregeling

Drive letselschade

Ondanks dat wij ons uiterste best doen om u zo goed mogelijk bij te staan, kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Indien u tijdens het schaderegelingstraject ergens tegen aan loopt, dan horen wij dat graag zodat wij samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Stap 1: stuur een mail met als onderwerp ‘klacht’ naar (info@driveletselschade.nl).

Stap 2: graag vernemen wij de reden van de klacht (indien mogelijk onderbouwd) en uw volledige naam en dossiernummer. Graag horen wij zo uitgebreid mogelijk wat er is gebeurd en welke werknemer hierbij betrokken is, zodat we een zo duidelijk mogelijk beeld hebben en samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Stap 3: binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u een bevestiging dat de klacht in behandeling is genomen en door wie.

Stap 4: wij vinden het vervelend dat u niet geheel tevreden bent. Graag komen wij binnen 2 weken inhoudelijk bij u terug op uw klacht. Hiervoor neemt de behandelaar van uw klacht uw dossier door en neemt contact op met de betrokken dossierbehandelaar voor een nadere toelichting. Uiteraard nemen wij ook contact met u op, zodat u ook in de gelegenheid wordt gesteld om uw verhaal toe te lichten. Mocht u dit niet willen, dan verzoeken wij u dat schriftelijk aan te geven en zullen wij u enkel schriftelijk benaderen.

Stap 5: wij hopen uiteraard dat wij samen met elkaar uw klacht naar tevredenheid hebben kunnen oplossen. Mocht het vertrouwen tussen u en uw belangenbehartiger niet hersteld kunnen worden, dan geven wij u de mogelijkheid om intern over te stappen, zodat uw dossier verder voortvarend kan worden opgepakt.

Stap 6: mocht uw klacht door Drive Letselschade uiteindelijk niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u eveneens uw klacht voorleggen aan het NIVRE.

Nederlands Instituut voor Register Experts

Boompjes 251

3011 XZ Rotterdam

secretariaat@nivre.nl

 

TOP