Uw rechten als werkgever

Wanneer uw medewerker, buiten zijn schuld om, letsel heeft opgelopen is niet alleen de medewerker gedupeerd. Dat bent u als werkgever ook.

WULBZ-vordering

Als uw werknemer arbeidsongeschikt is na een ongeval heeft u vaak ook een vordering op de aansprakelijke verzekeraar. Dit is op grond van de Wet Uitkering Loon Bij Ziekte (WULBZ). Indien er sprake is van een aansprakelijke partij, dan kan de werkgever het netto doorbetaalde loon en de netto re-integratiekosten van de zieke werknemer op de veroorzaker verhalen. Hieraan zit wel een restrictie: "het civiele plafond".

Civiele plafond

"Het civiele plafond" houdt in dat u als werkgever enkel het netto doorbetaalde loon kan vorderen. De werkgeverslasten, zoals loonbelasting en sociale lasten, worden dus niet vergoed en blijven voor uw eigen rekening. Daarnaast kan iemand alleen zijn feitelijke schade verhalen. Heeft u als werkgever het ziektewetrisico van uw werknemers verzekerd? Dan mag de verzekeraar het bedrag dat de ziektewetverzekeraar heeft uitgekeerd nog in mindering brengen op de vordering van de werkgever.

drive-letselschade-hulp-bij-letsel-regres

Volledige aansprakelijkheid?

Alleen wanneer de schadeveroorzaker c.q. zijn of haar verzekeraar volledig aansprakelijk is voor het ongeval, wordt u als regresnemer volledig schadeloos gesteld. Eventuele ‘eigen schuld’ van het slachtoffer, uw werknemer, bij de toedracht van het ongeval mag worden verrekend met uw vordering. In de jurisprudentie is bepaald dat – ook al gaat het om hetzelfde ongeval – er voor regresnemers zoals u, strengere bepalingen gelden om aansprakelijkheid erkend te krijgen dan voor het slachtoffer zelf.

Bovendien mag de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer geen andere oorzaak hebben dan het ongeval, wil de aansprakelijke partij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de schade.

Ondersteuning door Drive Letselschade

Wij kunnen u ondersteunen bij het verhalen van uw schade. Wij nemen de correspondentie met de tegenassuradeur van u over, berekenen de claim, dienen de vordering in en zorgen voor de juiste onderbouwing. Hiervoor wordt een tarief gerekend van 15% + btw van het verhaalde bedrag. Indien wij eveneens de belangen van de werknemer behartigen, dan kunnen wij u een gereduceerd tarief van 10% + btw aanbieden over het verhaalde bedrag.

U leest het goed. Indien wij uw schade niet kunnen verhalen, dan zijn er ook geen kosten verbonden aan onze dienstverlening. Als werkgever loopt u dus geen enkel risico.

Mocht u nog vragen hebben of twijfelen of u een vordering heeft, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

ONZE BELOFTE

3 x Drive Letselschade

Persoonlijke aandacht

Tijdens een kennismaking met u brengen we alle gevolgen in kaart. Persoonlijke aandacht en contact vinden wij daarin erg belangrijk.

Ontzorgen

Wij stellen de tegenpartij, of de verzekeraar voor u aansprakelijk. Wij verzorgen de correspondentie met de tegenpartij en begeleiden u bij te nemen stappen.

Correcte afhandeling

Samen maken we een plan van aanpak. We zorgen we ervoor dat u weer de regie krijgt over uw leven en uw schade wordt vergoed. Deze afhandeling is geheel kosteloos voor u.

Direct hulp nodig?

nicole-wilms-letselschadejurist-drive-letselschade

Ik adviseer en begeleid u graag

TOP