Sport- en spelsituaties

Herkent u de volgende situatie?

Sporten is leuk en gezond, maar als u door toedoen van een teamgenoot of tegenstander ernstig letsel oploopt, kan dit veranderen in een nachtmerrie. Een overtreding tijdens een sportwedstrijd kan ernstige gevolgen hebben. Een tackle die net te laat is ingezet, een hockeystick die te hoog uitzwaait of een ongeluk tijdens een gymles. Situaties die soms kunnen lijden tot ernstig letsel.

Gevaarlijke en risicovolle situaties kunnen bij de sport horen. Als u door toedoen van een ander letsel oploopt, is het de vraag of de ander aansprakelijk is voor geleden schade. Kan de tegenstander, de sportvereniging of de school aansprakelijk worden gesteld?

Minder snel aansprakelijk

Bij ongevallen in een sport- en spelsituatie wordt aansprakelijkheid minder snel aangenomen. Van belang is de vraag of het om een grove overtreding gaat of dat er opzet in het spel is. De wet veronderstelt namelijk dat bepaalde risico’s onderdeel zijn van het uitoefenen van een sport of een spel.

In het algemeen geldt: hoe ernstiger de overtreding is, hoe sneller aansprakelijkheid wordt aangenomen. Zeker als duidelijk had moeten zijn dat de overtreding ernstig letsel kan veroorzaken.

Alhoewel aansprakelijkheid bij een sport- en spelsituaties niet snel wordt aangenomen, zijn er soms wel mogelijkheden.

drive-letselschade-hulp-bij-letsel-aandachtsgebied-schade-sport-spel

Zo kunnen wij u helpen

Een ongeval heeft vaak een grote impact op uw leven. Drive letselschade helpt u graag kosteloos om de wederpartij aansprakelijk te stellen, te inventariseren wat u nodig heeft om u zoveel mogelijk in dezelfde staat terug te brengen als voor het ongeval en deze schade op de wederpartij te verhalen. Dit is voor u kosteloos.

Bij een letseltraject zijn vaak meerdere professionals betrokken. Indien nodig schakelen wij een medisch adviseur in. De medisch adviseur zal eerst alle relevante medisch informatie opvragen. Hierna zal hij uw klachten en beperkingen ten gevolge van het ongeval in kaart kan brengen. Ook kan de medisch adviseur aangeven of er rekening moet worden gehouden met risico's voor de toekomst.

Bij ernstig letsel kan het ook nodig zijn om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Hierbij moet u denken aan een professional die helpt bij o.a.:

  • De re-integratie in uw eigen werkzaamheden.
  • Het vinden van ander passend werk.
  • De aanschaf van hulpmiddelen.
  • Het treffen van aanpassingen voor het vervoer.
  • Het treffen van aanpassingen voor de woning.

Heeft u behoefte aan deskundig advies? Neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

ONZE BELOFTE

3 x Drive Letselschade

Persoonlijke aandacht

Tijdens een kennismaking met u brengen we alle gevolgen in kaart. Persoonlijke aandacht en contact vinden wij daarin erg belangrijk.

Ontzorgen

Wij stellen de tegenpartij, of de verzekeraar voor u aansprakelijk. Wij verzorgen de correspondentie met de tegenpartij en begeleiden u bij te nemen stappen.

Correcte afhandeling

Samen maken we een plan van aanpak. We zorgen we ervoor dat u weer de regie krijgt over uw leven en uw schade wordt vergoed. Deze afhandeling is geheel kosteloos voor u.

Direct hulp nodig?

anne-ruth-shiboleth-letselschadejurist-drive-letselschade

Ik adviseer en begeleid u graag

TOP