mr. Nicole Wilms

Eerlijkheid en gelijke behandeling zijn waarden die ik heel belangrijk vind. Als slachtoffer van een ongeval staat u tegenover een verzekeringsmaatschappij, die over veel meer kennis, ervaring en middelen beschikt. Met mijn expertise en vasthoudendheid zorg ik ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft.

Door de contacten met de verzekeraar over te nemen en uw schade in kaart te brengen en te verhalen, geef ik u alle ruimte om uw verdriet te verwerken en aan uw herstel te werken.
Door het ongeval wordt u geconfronteerd met veel vragen en onzekerheden. Ik vind het erg belangrijk dat u vertrouwen heeft in uw belangenbehartiger. Daarom hecht ik veel waarde aan regelmatig en persoonlijk contact, het nakomen van afspraken en eerlijkheid en uitleg over wat u van mij en van het schadetraject kunt verwachten. Empathie, toewijding en “out of the box” denken staan daarbij voor mij centraal.

U moet als slachtoffers serieus genomen worden. Dit betekent dat niet alleen uw situatie en uw behoeften na het ongeval in kaart gebracht moeten worden, maar dat ook gekeken moet worden hoe uw leven voor het ongeval er uitzag. Uitgangspunt is hierbij dat u als slachtoffer zoveel mogelijk moet worden teruggebracht in de situatie van voor het ongeval.

Samen met Anne Ruth Shiboleth zet ik mij in voor zowel financiële als emotionele compensatie voor onze cliënten. Uw verdriet kunnen wij niet wegnemen, maar wij zetten ons ten volle in zodat u krijgt waar uw recht op heeft.

Na mijn Rechtenstudie ben ik in 2001 begonnen in de advocatuur. In 2006 heb ik de specialisteopleiding Personenschade succesvol afgerond en werd letselschadeadvocaat in Haarlem. Hierna heb ik voor verschillende werkgevers gewerkt, waarbij altijd de belangen van het slachtoffer voor mij centraal stonden.

In 2017 heb ik ook de opleiding tot NIVRE-register expert succesvol afgerond.

In 2018 ben ik mijn eigen kantoor gestart. De naam Drive Letselschade staat voor “de drive”, de gedrevenheid, die wij hebben om uw letselschade goed en vlot te verhalen.

mr. Nicole Wilms

Telefoon: 06 - 8386 1007
Email: nwilms@driveletselschade.nl

TOP