mr. Nicole Wilms

Voor mij zijn eerlijkheid en gelijke behandeling waarden die ik heel belangrijk vind. In de letselschade is die gelijkheid per definitie ver te zoeken. Als slachtoffer staat u immers tegenover een grote verzekeringsmaatschappij, die over meer kennis, ervaring en middelen beschikt. Met mijn expertise en vasthoudendheid wil ik ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Bij letselschade gaat het niet enkel om de pijn en het leed, maar ook om de consequenties die het letsel kan hebben voor werk, dagelijkse activiteiten en relaties. Slachtoffers worden geconfronteerd met veel vragen en onzekerheden. Ik vind het dan ook belangrijk dat mijn cliënten vertrouwen hebben in mij als hun belangenbehartiger. Regelmatig en persoonlijk contact, nakomen van afspraken en eerlijkheid en uitleg over wat zij van mij en van het schadetraject kunnen verwachten zijn hiervoor cruciaal.

Slachtoffers en hun letsel moeten serieus genomen worden. Dit betekent dat niet alleen de situatie en de behoeften van het slachtoffer na het ongeval in kaart gebracht moeten worden, maar dat ook gekeken moet worden hoe zijn of haar leven voor het ongeval er uitzag. Uitgangspunt is hierbij dat het slachtoffer zoveel mogelijk moet worden teruggebracht in de situatie van voor het ongeval.

Samen met Anne Ruth Shiboleth zet ik mij in voor zowel financiële als emotionele genoegdoening voor onze cliënten. Het verdriet van onze cliënten kunnen wij niet wegnemen, maar wij zetten ons ten volle in voor datgene waar zij recht op hebben.

Al voordat ik Rechten ging studeren stond voor mij vast dat ik slachtoffers wilde bijstaan die door een fout van een derde letsel hebben opgelopen.

Na mijn Rechtenstudie ben ik in 2001 begonnen in de advocatuur. In 2006 heb ik de specialisteopleiding Personenschade succesvol afgerond en werd letselschadeadvocaat. Hierna heb ik voor verschillende werkgevers gewerkt, waarbij altijd de belangen van het slachtoffer centraal stonden. In 2017 heb ik ook de opleiding tot NIVRE-register expert succesvol afgerond.

In 2018 ben ik mijn eigen kantoor gestart. De naam Drive Letselschade staat voor “de drive”, de gedrevenheid, die wij hebben om uw letselschade te verhalen.

Inmiddels is Anne Ruth Shiboleth begin 2019 als mede-eigenaar het kantoor komen versterken.

nicole-wilms-letselschadejurist-drive-letselschade

mr. Nicole Wilms

Telefoon: 06 - 8386 1007
Email: nicole@driveletselschade.nl

TOP