Werkwijze

Een aanpak met resultaat

Bij de behandeling en afwikkeling van een letselschadezaak komt een hoop kijken. Het is van belang dat u ons zo snel mogelijk inschakelt om uw schade zo goed mogelijk te verhalen.

Hieronder vindt u informatie over de verschillende onderdelen tijdens een letselschadezaak. Zo weet u bij elke fase wat u van ons mag verwachten.

Intakegesprek

Tijdens een eerste gesprek zullen we alle aspecten van het letselschadetraject inventariseren en bespreken. Op een duidelijke, transparantie manier wordt besproken wat u van ons kan verwachten. U en uw herstel staan daarbij centraal en daarom is het belangrijk dat wij in kaart brengen wat u in eerste instantie nodig heeft.

Voorschotten

Het is al vervelend genoeg dat u kosten moet maken door een ongeval of dat u inkomsten misloopt. Helemaal als u die kosten eerst zelf moet voorschieten. Zodra de aansprakelijkheid erkend is zullen wij daarom zorgen voor een passend voorschot.

Tijdens het letselschadetraject houden wij steeds nauwkeurig in de gaten of het verstrekte voorschot nog toereikend is. Is dat niet het geval dan zullen wij verzoeken om een aanvullend voorschot. Voor het toekennen van een voorschot is het van belang dat we de opgevoerde schade kunnen onderbouwen. Wij adviseren u dan ook om alle kosten te verzamelen en goed bij te houden.

Medisch

Om goed inzicht te krijgen in uw letsel en de (blijvende) klachten en beperkingen kan het zijn dat wij met uw toestemming de medische informatie bij uw artsen en therapeuten opvragen. Deze informatie wordt vervolgens voorgelegd aan onze medisch adviseur. De medisch adviseur kan ons adviseren over de aard van het letsel en de gevolgen voor nu en voor de toekomst.

Duur letselschadetraject

De duur van een letselschadetraject is naast de tijd die de verzekeraar neemt om de schade te erkennen sterk afhankelijk van de aard en ernst van het letsel. Pas wanneer er sprake is van een medische eindsituatie kan gedacht worden aan een regeling van de schade.

Onze kosten

De aansprakelijke partij of verzekeraar moet de kosten die u maakt voor het vaststellen en het verhalen van uw schade vergoeden, mits deze kosten redelijk zijn. Zo staat het in de wet. Onze kosten voor belangenbehartiging vallen hieronder. In de meeste gevallen is de inschakeling van ons kantoor dan ook geheel kosteloos voor u.

Procederen

In verreweg de meeste letselschadezaken is het niet nodig om te procederen om uw schade goed te regelen. Echter, wij schuwen de weg naar de rechter niet wanneer de aansprakelijkheid (onterecht) wordt afgewezen of de verzekeraar niet meewerkt aan een redelijke vergoeding van uw schade.

Indien wij het nodig vinden om te procederen zullen wij dit natuurlijk met u bespreken. De kosten die hieraan verbonden zijn voor u. Dit zullen wij indien dit zich voordoet uiteraard zo transparant mogelijk met u bespreken.

Direct hulp nodig?

nicole-wilms-letselschadejurist-drive-letselschade

Ik adviseer en begeleid u graag

TOP