Wegbeheerders

Herkent u de volgende situatie?

drive-letselschade-aandachtsgebieden-aansprakelijkheid-wegbeheerder

Een opstaande stoeptegel, een gat in het wegdek, gladheid of een onveilige situatie bij wegwerkzaamheden. Allemaal ongevallen op de openbare weg die kunnen leiden tot een ongeluk met letsel als gevolg.

Indien u letselschade oploopt door een gevaarlijke verkeerssituatie, zou het logisch zijn dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor uw schade. Maar helaas is dit vaak niet het geval.

De rol van de wegbeheerder

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de wegen. Wanneer er sprake is van een onveilige situatie, heeft de wegbeheerder een verantwoordelijkheid. Deze moet de onveilige situatie zoveel mogelijk weg nemen of waarschuwen voor het gevaar.

Indien hier niet aan is voldaan, dan zijn er wellicht mogelijkheden om de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk te stellen. Niet elke oneffenheid in de weg of hoogteverschil is echter voldoende om de wegbeheerder aansprakelijk te stellen.

Aansprakelijkheid bepalen

De wegbeheerder is aansprakelijk voor de letselschade van weggebruikers die is ontstaan door een gebrekkige weg, dan wel een gevaarlijke (verkeers)situatie. Als eisende partij draagt u in dit geval de volledige bewijslast. Dus u dient zelf te bewijzen dat uw letselschade is veroorzaakt door de slechte toestand van de weg of een gevaarlijke situatie.

Dit is vaak erg lastig omdat er mogelijk ook andere oorzaken zijn waardoor het ongeval is ontstaan. Bovendien moet u er zelf ook op bedacht zijn dat een weg of stoep niet altijd in perfecte staat zal verkeren. U moet dus zelf ook oplettend zijn. Verder moet aangetoond worden dat de wegbeheerder ook bekend is met het gebrek en het gevaar dat dit oplevert en moet hij hebben nagelaten om het gebrek te verhelpen.

Het beoordelen van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder is een complex juridisch vraagstuk. Wij hebben veel ervaring met deze type zaken. Bijvoorbeeld bij het toetsen van de aansprakelijkheid van de gemeente voor de openbare weg.

Gelet op de vaak moeilijke en complexe discussie met de wegbeheerder, adviseren wij u ons zo spoedig mogelijk in te schakelen. Indien wij van mening zijn dat de wegbeheerder aansprakelijk is, zullen wij uw schade geheel kosteloos voor u verhalen.

drive-letselschade-hulp-bij-letsel-aandachtsgebied-wegbeheerdersaansprakelijkheid

Zo kunnen wij u helpen

Een ongeval heeft vaak een grote impact op uw leven. Drive letselschade helpt u graag kosteloos om de wederpartij aansprakelijk te stellen, te inventariseren wat u nodig heeft om u zoveel mogelijk in dezelfde staat terug te brengen als voor het ongeval en deze schade op de wederpartij te verhalen. Dit is voor u kosteloos.

Bij een letseltraject zijn vaak meerdere professionals betrokken. Indien nodig schakelen wij een medisch adviseur in. De medisch adviseur zal eerst alle relevante medisch informatie opvragen. Hierna zal hij uw klachten en beperkingen ten gevolge van het ongeval in kaart kan brengen. Ook kan de medisch adviseur aangeven of er rekening moet worden gehouden met risico's voor de toekomst.

Bij ernstig letsel kan het ook nodig zijn om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Hierbij moet u denken aan een professional die helpt bij o.a.:

  • De re-integratie in uw eigen werkzaamheden.
  • Het vinden van ander passend werk.
  • De aanschaf van hulpmiddelen.
  • Het treffen van aanpassingen voor het vervoer.
  • Het treffen van aanpassingen voor de woning.

Heeft u behoefte aan deskundig advies? Neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

ONZE BELOFTE

3 x Drive Letselschade

Persoonlijke aandacht

Tijdens een kennismaking met u brengen we alle gevolgen in kaart. Persoonlijke aandacht en contact vinden wij daarin erg belangrijk.

Ontzorgen

Wij stellen de tegenpartij, of de verzekeraar voor u aansprakelijk. Wij verzorgen de correspondentie met de tegenpartij en begeleiden u bij te nemen stappen.

Correcte afhandeling

Samen maken we een plan van aanpak. We zorgen we ervoor dat u weer de regie krijgt over uw leven en uw schade wordt vergoed. Deze afhandeling is geheel kosteloos voor u.

Direct hulp nodig?

anne-ruth-shiboleth-letselschadejurist-drive-letselschade

Ik adviseer en begeleid u graag

TOP