Schade door overlijden

Een overlijden heeft grote gevolgen voor de nabestaanden. Naast het verdriet om het verlies van een dierbare, is er vaak ook sprake van financiële onzekerheid. Als het overlijden het gevolg is van een fout van een derde of de schuld van een derde, dan kun je als nabestaande recht hebben op een schadevergoeding.

Zo kunnen wij u helpen
Als nabestaande wordt u geconfronteerd met de emotionele gevolgen van een overlijden. Er is vaak geen ruimte om naar de zakelijke en financiële kant te kijken. Wij ondersteunen u graag op een integere en respectvolle manier bij de afwikkeling van de financiële gevolgen. Ons uitgangspunt is om u bij dit traject zoveel mogelijk te ontzorgen.
Samen kijken wij naar de financiële gevolgen van het overlijden. Als nabestaande heeft u recht op compensatie van de schade. Daarbij kunt u denken aan:

  • Vergoeding van de begrafeniskosten.
  • De kosten van levensonderhoud.
  • De vergoeding van de hulp die voorheen door de overledene werd geboden.

Affectieschade

Wanneer sprake is van ernstig letsel of overlijden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, kunnen naasten of nabestaanden aanspraak maken op vergoeding van affectieschade.

Vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten. Partners, ouders, en kinderen van het slachtoffer kunnen aanspraak maken op vaste bedragen tussen € 12.500,- en € 20.000,-.

drive-letselschade-hulp-bij-letsel-aandachtsgebied-schade-door-overlijden

ONZE BELOFTE

Uw schade snel in kaart

Wij komen snel bij u op bezoek om alle gevolgen van het ongeval in kaart te brengen. De schade die u lijdt verhalen wij voor u op de tegenpartij.

Persoonlijke begeleiding bij elke stap

Wij ontzorgen u zoveel mogelijk zodat u zich volledig op uw herstel kan richten. Samen zorgen wij ervoor dat u de regie terugkrijgt over uw leven.

Kosteloze afhandeling

Onze begeleiding is voor u helemaal gratis. Onze kosten verhalen wij op de tegenpartij. Wij zullen u dan ook geen nota sturen.

Direct hulp nodig?

Ik adviseer en begeleid u graag

TOP