Overlijden

Een overlijden heeft grote gevolgen voor de nabestaanden. Naast het verdriet om het verlies van een dierbare, is er vaak ook sprake van financiële onzekerheid. Als het overlijden het gevolg is van een fout van een derde of de schuld van een derde, dan kun je als nabestaande recht hebben op een schadevergoeding. Bij overlijdensschade is er één uitgangspunt. De nabestaanden moeten in de gelegenheid worden gesteld om na het overlijden dezelfde levensstandaard te kunnen blijven hanteren als ervoor.

Overlijdensschade

Overlijdensschade is de schade die sommige nabestaanden kunnen claimen, omdat de overleden persoon nu niet meer in staat is hen te onderhouden of te verzorgen.

Uitgangspunt bij het vaststellen van de overlijdensschade is dat door het wegvallen van het slachtoffer, de nabestaanden in hun verzorging of rechtstreeks in hun portemonnee getroffen worden. Alleen mensen die dicht bij de overledene staan, hebben recht op een vergoeding. Dit zijn de echtgenoot of geregistreerd partner, alsmede gezinsleden en andere aanverwanten die door de overleden persoon werden onderhouden.

Zij hebben recht op financiële compensatie van degene die aansprakelijk is voor het overlijden. Zo hebben de nabestaanden recht op:

  • Vergoeding van de begrafeniskosten.
  • De kosten van levensonderhoud.
  • De vergoeding van de hulp die voorheen door de overledene werd geboden.

Affectieschade

Wanneer slachtoffers zijn overleden of ernstig letsel hebben opgelopen door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, kunnen hun nabestaanden c.q. naasten aanspraak maken op vergoeding van affectieschade.

Vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten. Een vergoeding voor het leed dat men ondervindt, doordat een naaste of nabestaande ernstig gewond raakt of overlijdt.

In de Wet Affectieschade, die op 1 januari 2019 in werking is getreden, kunnen partners, ouders, kinderen en broers/zussen van het slachtoffer aanspraak maken op vaste bedragen tussen € 12.500,- en € 20.000,-. Het gaat dan om gebeurtenissen die na 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden.

drive-letselschade-hulp-bij-letsel-aandachtsgebied-schade-door-overlijden

Zo kunnen wij u helpen

Als nabestaande wordt u geconfronteerd met de emotionele gevolgen van een overlijden. Er is vaak geen ruimte om naar de zakelijke en financiële kant te kijken. Wij ondersteunen u graag op een integere en respectvolle manier bij de afwikkeling van de financiële gevolgen. Ons uitgangspunt is om u bij dit traject zoveel mogelijk te ontzorgen.

Heeft u behoefte aan deskundig advies bij overlijdensschade? Neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

ONZE BELOFTE

3 x Drive Letselschade

Persoonlijke aandacht

Tijdens een kennismaking met u brengen we alle gevolgen in kaart. Persoonlijke aandacht en contact vinden wij daarin erg belangrijk.

Ontzorgen

Wij stellen de tegenpartij, of de verzekeraar voor u aansprakelijk. Wij verzorgen de correspondentie met de tegenpartij en begeleiden u bij te nemen stappen.

Correcte afhandeling

Samen maken we een plan van aanpak. We zorgen we ervoor dat u weer de regie krijgt over uw leven en uw schade wordt vergoed. Deze afhandeling is geheel kosteloos voor u.

Direct hulp nodig?

nicole-wilms-letselschadejurist-drive-letselschade

Ik adviseer en begeleid u graag

TOP