Vaststellen van het recht op smartengeld

Heb ik recht op een smartengeldvergoeding na een aanrijding? Hoe hoog is mijn smartengeldvergoeding? Vragen die ons vaak worden gesteld en waar hieronder meer uitleg over wordt gegeven.

Door een ongeval wordt uw hele leven op de kop gezet. Naast financiële gevolgen kan er ook
sprake zijn van pijn, verdriet en tijdelijke of blijvende klachten en beperkingen. Misschien kunt u door
de aanrijding uw hobby’s niet meer uitoefenen of moet er een vakantie geannuleerd worden.

Daarom heeft u bij letsel recht op smartengeld. De hoogte van het
smartengeldvergoeding wordt bepaald aan de hand van de aard, de ernst en de duur van het letsel.

Wilt u graag dat Drive Letselschade u helpt bij het verhalen van uw schade, maar heeft u vragen over
eventuele kosten? Het werk dat wij voor u doen is al vanaf het eerste moment geheel kosteloos. Dit
komt doordat de aansprakelijke partij betaalt voor uw schade en onze kosten.

Snel weten of u recht heeft op een smartengeldvergoeding? Maak gebruik van onze handige
stappenformulier om te zien waar u recht op heeft.

Impact bij ongeval?

Een ongeval brengt vaak zorgen met zich mee. Drive Letselschade haalt graag de zorg voor u weg.

ONZE BELOFTE

3 x Drive Letselschade

Persoonlijke aandacht

Tijdens een eerste kennismaking met u brengen we alle gevolgen in kaart. Daarbij vinden wij
persoonlijke aandacht en contact
erg belangrijk.

Volledig ontzorgen

Wij stellen de tegenpartij, of de verzekeraar voor u aansprakelijk. Wij verzorgen de correspondentie met de tegenpartij en begeleiden u bij te nemen stappen.

Correcte afhandeling

Samen maken we een plan van aanpak. We zorgen we ervoor dat u weer de regie krijgt over uw leven en uw schade wordt vergoed. Deze afhandeling is geheel kosteloos voor u.

TOP