Herkent u de volgende situatie?

Er zijn nog oneindig veel situaties denkbaar waarbij u letsel oploopt door de fout van een derde.

Indien u letsel heeft opgelopen door het gebruik van een gebrekkig product, door een ongeval in de privésfeer, terwijl u gebruik maakt van het openbaar vervoer of door mishandeling of seksueel geweld kunnen wij voor u nagaan of de schade die u hierdoor lijdt verhaalbaar is.

U kunt door veel verschillende oorzaken letsel oplopen. Drive letselschade helpt u graag om na te gaan of u de verantwoordelijke partij aansprakelijk kunt stellen. Indien dit het geval is zullen wij met u inventariseren wat u nodig heeft om u zoveel mogelijk in dezelfde staat terug te brengen als voor het ongeval en deze schade op de wederpartij te verhalen. Dit is voor u geheel kosteloos.

drive-letselschade-hulp-bij-letsel-aandachtsgebied-overig

Zo kunnen wij u helpen

Bij een letseltraject zijn vaak meerdere professionals betrokken. Indien nodig schakelen wij een medisch adviseur in. De medisch adviseur zal eerst alle relevante medisch informatie opvragen. Hierna zal hij uw klachten en beperkingen ten gevolge van het ongeval in kaart kan brengen. Ook kan de medisch adviseur aangeven of er rekening moet worden gehouden met risico's voor de toekomst.

Bij ernstig letsel kan het ook nodig zijn om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Hierbij moet u denken aan een professional die helpt bij o.a.:

  • De re-integratie in uw eigen werkzaamheden.
  • Het vinden van ander passend werk.
  • De aanschaf van hulpmiddelen.
  • Het treffen van aanpassingen voor het vervoer.
  • Het treffen van aanpassingen voor de woning.

Heeft u behoefte aan deskundig advies? Neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

ONZE BELOFTE

3 x Drive Letselschade

Persoonlijke aandacht

Tijdens een kennismaking met u brengen we alle gevolgen in kaart. Persoonlijke aandacht en contact vinden wij daarin erg belangrijk.

Ontzorgen

Wij stellen de tegenpartij, of de verzekeraar voor u aansprakelijk. Wij verzorgen de correspondentie met de tegenpartij en begeleiden u bij te nemen stappen.

Correcte afhandeling

Samen maken we een plan van aanpak en zorgen we ervoor dat u weer de regie krijgt over uw leven. Deze afhandeling is geheel kosteloos voor u.

Direct hulp nodig?

nicole-wilms-letselschadejurist-drive-letselschade

Ik adviseer en begeleid u graag

TOP