Aansprakelijkheid verkeersongevallen

Wilt u graag dat Drive Letselschade u helpt, maar bent u bang voor de kosten? Het werk wat wij doen kost u niets. De aansprakelijke partij moet namelijk naast uw kosten ook de onze betalen.

Het vaststellen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is niet altijd eenvoudig. Allereerst moet er gekeken worden naar de feiten en omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij de toedracht van de aanrijding. Het aanrijdingsformulier is hiervoor altijd van belang. Is de politie ter plaatse geweest?

Dan kunnen wij het proces-verbaal of de analyse van de Dienst Ongevallen Analyse (VOA) voor u opvragen. Zijn er getuigen? Noteer de gegevens en wij vragen de verklaringen op.

Wilt u weten of u na een aanrijding recht heeft op een schadevergoeding? Bekijk of wij uw schade kunnen verhalen!

Impact bij ongeval?

Een ongeval brengt vaak zorgen met zich mee. Drive Letselschade haalt graag de zorg voor u weg.

ONZE BELOFTE

3 x Drive Letselschade

Persoonlijke aandacht

Tijdens een eerste kennismaking met u brengen we alle gevolgen in kaart. Daarbij vinden wij
persoonlijke aandacht en contact
erg belangrijk.

Volledig ontzorgen

Wij stellen de tegenpartij, of de verzekeraar voor u aansprakelijk. Wij verzorgen de correspondentie met de tegenpartij en begeleiden u bij te nemen stappen.

Correcte afhandeling

Samen maken we een plan van aanpak. We zorgen we ervoor dat u weer de regie krijgt over uw leven en uw schade wordt vergoed. Deze afhandeling is geheel kosteloos voor u.

TOP