Recht op schadevergoeding?

Aansprakelijkheid Verkeersongevallen

Wilt u graag dat Drive Letselschade u helpt, maar bent u bang voor de kosten? Het werk wat wij doen kost u niets. De aansprakelijke partij moet namelijk naast uw kosten ook de onze betalen.

Het vaststellen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is niet altijd eenvoudig. Allereerst moet er gekeken worden naar de feiten en omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij de toedracht van de aanrijding. Het aanrijdingsformulier is hiervoor altijd van belang. Is de politie ter plaatse geweest?

Dan kunnen wij het proces-verbaal of de analyse van de Dienst Ongevallen Analyse (VOA) voor u opvragen. Zijn er getuigen? Noteer de gegevens en wij vragen de verklaringen op.

Wilt u weten of u na een aanrijding recht heeft op een schadevergoeding? Bekijk of wij uw schade kunnen verhalen!

Check in de
volgende 3 stappen

Aansprakelijkheid Verkeersongevallen

Een ongeval brengt vaak zorgen met zich mee. Drive Letselschade haalt graag de zorg voor u weg.
drive-letselschade-verkeersongeval-letsel-usp-icoon

Persoonlijke aandacht

Tijdens een eerste kennismaking met u brengen we alle gevolgen in kaart. Daarbij vinden wij persoonlijke aandacht en contact erg belangrijk.

drive-letselschade-verkeersongeval-letsel-usp-icoon

Volledig ontzorgen

Wij stellen de tegenpartij, of de verzekeraar voor u aansprakelijk. Wij verzorgen de correspondentie met de tegenpartij en begeleiden u bij te nemen stappen.

drive-letselschade-verkeersongeval-letsel-usp-icoon

Correcte afhandeling

Samen maken we een plan van aanpak. We zorgen we ervoor dat u weer de regie krijgt over uw leven en uw schade wordt vergoed. Deze afhandeling is geheel kosteloos voor u.